Szemszög


Erőszakmentes kommunikáció témában tartottam tréninget fiataloknak, ahol fókuszban az empátia és az őszinte önkifejezés állt. A tréning egyik fontos eleme a nézőpontváltás képességének elsajátítása, fontosságának megértése az előítéletek lebontásához. Illetve annak elfogadása, hogy előítéteink mindig is lesznek, kérdés, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítunk nekik, és merjük-e szűk nézőpontunkat tágítani. Bemelegítésként Piroska és a farkas meséjét hallgattuk meg, a Farkas szemszögéből:

"Az erdőben éltem. Ez volt az otthonom, amelyről mindig gondot viseltem, és folyamatosan

igyekeztem tisztán és rendezetten tartani.

Egy szép napsütéses napon, amikor épp eltávolítottam az ételmaradékokat, amelyeket az

emberek hagytak maguk mögött, lépéseket hallottam. A fa mögül kilesve egy kislányt láttam,

aki kosárral a kezében ment az úton. Azonnal gyanússá vált, mert olyan furcsán volt felöltözve,

tiszta pirosban, kendővel a fején, mintha nem akarta volna, hogy felismerjék.

Noha tudom, hogy nem a ruha teszi az embert, ő az én erdőmben volt, és helyénvalónak

tartottam, hogy többet tudjak meg róla. Megkérdeztem, kicsoda, honnan jön, és még néhány

más dolgot. Először szemtelenül azt válaszolta, hogy nem áll szóba ismeretlenekkel. Én

ismeretlen? Én, aki egész családommal az erdőben élek, én vagyok ismeretlen? Ekkor egy kicsit

lenyugodott és elmesélte a történetet a nagyanyjáról. A nagyanyja beteg volt, ezért ebédet vitt

neki. A kislány valójában őszintének tűnt, és arra gondoltam, jó lenne egy kicsit ráncba szedni,

hogy megtanulja, nem szép ilyen gyanúsan felöltözve osonni más otthona körül.

Elengedtem, hadd menjen útjára, de egy rövidebb úton a nagyanya házához siettem. Amikor

megláttam a nagyanyját, elmagyaráztam neki a helyzetet, mire ő egyetértett velem, hogy jó

lenne, ha az unokája megtanulna egy kicsit körültekintőbben viszonyulni másokhoz.

Megbeszéltük, hogy ő elbújik az ágy alá, amíg én ki nem hívom.

Amikor megérkezett a kislány, behívtam a hálószobába, ahol a nagyanyja ruhájába öltözve

feküdtem az ágyon. Kipirosodott orcákkal lépett a szobába és azonnal sértő megjegyzést tett a

füleimre. Korábban is megtörtént már, hogy megsértett valaki, ezért megpróbáltam nem nagy

jelentőséget tulajdonítani a dolognak és egyszerűen azt mondtam, hogy azért nagyok a füleim,

hogy jobban halljam őt. Ezzel azt akartam mondani, hogy szimpatikus a számomra, és hogy

vigyáznia kellene arra, mit mond. Erre ő menten gunyoros megjegyzést tett a szemeimre. Az

önök számára egészen világos, hogy a kislány iránti érzelmeim hirtelen változni kezdtek, és a

szimpatikus személybõl egy nagyon kellemetlen lénnyé változott a szememben. Mivel azonban

tapasztalt voltam abban, hogy ne mutassam ki dühömet, azt mondtam neki, hogy azért nagyok

a szemeim, hogy jobban láthassam őt.

A következõ sértése minden mértéket meghaladt. Egyébként is vannak gondjaim a nagy

fogaimmal, és az a kislány nem tudott semmi okosat mondani, mint hogy emlékeztessen rájuk.

Tudom, hogy nem kellett volna ilyen lobbanékonyan reagálnom, de felugrottam az ágyról és

rámordultam, hogy a nagy fogaim jók lesznek arra, hogy megegyem őt.

Azonnal meg kell mondanom Önöknek, hogy egy farkas soha nem enne meg egy kislányt. Ezt

mindenki tudja. Meglepetésemre azonban ez a butuska lány elkezdett futkosni és visítozni a

házban. Futottam utána, hogy megpróbáljam megnyugtatni, még a nagymama ruháját is

levetettem magamról. Egyszer csak, kopognak, és az ajtóban megjelenik az erdész, két méter

magas ember, fejszével a kezében. Amikor megláttam, rájöttem, hogy nagy bajban vagyok.

Gyorsan kiugrottam az ablakon és elfutottam.

Szép volna, ha a mesének itt vége lenne, de a nagymama senkinek sem mesélte el az én

történetemet. Hamarosan híre ment, hogy én egy szörnyű teremtmény vagyok, akinek nem

lehet hinni. Nem tudom, később mi történt a kislánnyal, de azt elmondhatom, hogy én az

életem végéig boldogtalan maradtam."

Kiemelt bejegyzés
Legfrissebb bejegyzések
Témák
Arhívum