Adatvédelmi szabályzat

1. Az adatkezelő neve:

Halász Ágnes EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

2. Az adatkezelő címe:

1022 Budapest, Fillér utca 51.

3. Az adatkezelő elérhetőségei:

Telefon: +36 30 467 1624

E-mail: ahalaszagnes@gmail.com

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

6. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által megadott személyes adatok: név, e-mail cím.

B. A regisztráció következtében a www.eqtuning.hu adatbázisában a megadott adatok rögzítésre kerülnek.

7. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó regisztrációja tartalmazza az elektronikus hírlevél igénylését. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó a hírlevélről való leiratkozással megtilthatja, melyre minden hírlevélben lehetőséget és elérhetőséget biztosít az Adatkezelő.

B. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításra.

 

8. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben, a ahalaszagnes@gmail.com címen jelezheti. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A regisztrált felhasználók a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadják a módosított adatkezelési szabályzatot.

10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a ahalaszagnes@gmail.com címre kell elküldeni.

11. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamit kérheti az adatvédelmi biztos segítségét.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az Adatkezelőt a ahalaszagnes@gmail.com e-mail címen.

Módosítva: 2018. május 22.